Podążaj za nami:       Darmowa dostawa od 200 zł! 

WSTĘP

Strona internetowa administrowana jest przez „Kleks Piotr Bielasty” (63-500 Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp. 16). Wszelkie treści (opisy, grafiki, zdjęcia) zawarte na stronie internetowej chronione są prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) Klientów podanych przez Klientów przy rejestracji, składaniu zamówienia jest „Kleks Piotr Bielasty” z siedzibą w Ostrzeszowie (63 – 500) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, NIP 9840015563, REGON 016908023 „Kleks Piotr Bielasty” oraz Edrone ul. Lekarsta 1, 31-203 Kraków hello@edrone.me

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych i polityki prywatności kierować na adres: sklep@pollenasklep.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Okres retencji danych

1. Realizacja zamówienia (proces zawierania i wykonywania umowy).

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres trwania umowy.

2. Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, oraz archiwizacji danych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego.

3. Dochodzenie lub obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

6 lat po zakończeniu umowy.

4. Marketingowych objętych oświadczeniem zgody

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu odwołania zgody.

5. Odpowiadania na zadane pytania i prowadzenia
w związku z tym dalszej korespondencji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją.

Wskazane cele dotyczą kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów (dostawcy lub odbiorcy), a także osób fizycznych korzystających z formularza kontaktowego.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mail) lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

Udostępnienie danych w przypadku Kontrahenta, potencjalnego Kontrahenta a także osób fizycznych korzystających z formularza kontaktowego może odbywać się pomiędzy pracownikami administratora celem jak najlepszego obsłużenia konkretnego zapytania  oraz podmiotom udzielającym wsparcia „Kleks Piotr Bielasty” na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele przetwarzania), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po niesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez „Kleks Piotr Bielasty”.

Definicje

Administrator –  „Kleks Piotr Bielasty” z siedzibą w Ostrzeszowie (63 – 500) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, NIP 9840015563, REGON 016908023 „Kleks Piotr Bielasty” oraz Edrone ul. Lekarsta 1, 31-203 Kraków hello@edrone.me, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: pollena.com.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje Cookies wykorzystywanych w serwisie

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator Cookies stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Cele do jakich są wykorzystywane Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
2) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
3) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
4) wyglądu strony internetowej itp.;
5) zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu.
b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f. świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
g. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane
z zewnętrznego serwisu internetowego;
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu skocznościowego;
e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.