Podążaj za nami:       Darmowa dostawa od 200 zł! 

Regulamin sklepu internetowego
www.pollena.com.pl
 

1. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy www.pollena.com.pl prowadzony jest przez Kleks Piotr Bielasty ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 - 500 Ostrzeszów prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju.
NIP 9840015563, REGON 016908023 zwanej dalej „Kleks Piotr Bielasty”.

Dane kontaktowe 
a. adres pocztowy: „Kleks Piotr Bielasty” ul. Irysowa 18, 63-500 Myje
63 - 500 Ostrzeszów
b. adres poczty elektronicznej: sklep@pollenasklep.pl
c. numer telefonu do „Kleks Piotr Bielasty” Sklep internetowy: 726203003 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.pollena.com.pl , a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności „Kleks Piotr Bielasty” i użytkowników Sklepu.

Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcje „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.
Regulamin jest udostępniony Klientom na stronie www.pollena.com.pl, oraz na www.pollena.com.pl/regulamin. W godzinach pracy (tj. między 8.00 – 16.00) przedsiębiorstwa może być udostępniony bezpłatnie drogą elektroniczną, dostępny jest również w formie pisemnej w siedzibie firmy tj. ul. Irysowa 18, 63 - 500 Myje

2. Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
Sklep - Sklep internetowy www.pollena.com.pl prowadzony przez „Kleks Piotr Bielasty” ul. Powstańców Wlkp. 16, 63 - 500 Ostrzeszów prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju NIP 9840015563, REGON 016908023 sprzedający towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet;
Regulamin– niniejszy dokument;
Towar– produkty w postaci kosmetyków, środków czystości oraz chemii gospodarczej produkowane przez "POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oferowane do zakupu w Sklepie;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego;
Konsument - osoba fizyczną dokonującą z „Kleks Piotr Bielasty” czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Zamówienie – oświadczenie woli dot. zakupu towaru/towarów złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w momencie składania zamówienia, formę zapłaty, warunki dostarczenia towaru, będąca ofertą złożoną przez Klienta;
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;
Konto Klienta – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny – płatność dokonana przez Klienta przez konto internetowe, stacjonarnie w banku lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta z konta bankowego on-line, kartą kredytową, za pośrednictwem centrum rozliczeniowego przelewy24: https://www.przelewy24.pl/

3. Informacje techniczne
Administratorem sklepu jest „Kleks Piotr Bielasty” ul. Powstańców Wlkp. 16 63 - 500 Ostrzeszów prowadzący działalność gospodarczą na terenie całego kraju,

NIP 9840015563, REGON 016908023

Sklep oferuje następujący rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną: Sklep internetowy

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową oraz konto poczty elektronicznej. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
- przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox;
- system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android
- rozdzielczość: 1024x68
- wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb;
- Sklep zawiera treści informacyjne (oferta handlowa) i handlowe.

4. Oferta i cena towarów
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
W Sklepie Klient może dokonywać zakupów Towarów produkowanych przez Pollenę.
Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną towaru. Podane ceny nie obejmując kosztów wysyłki. Koszt dostawy dostępny jest pod adresem: 
https://pollena.com.pl/content/1-dostawa-i-platnosci

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztu transportu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wskazane zmiany będą miały zastosowanie jedynie do zamówień złożonych już po ich wprowadzeniu.

Oferty promocyjne i rabaty co do zasady nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej, szczegóły realizacji ofert promocyjnych określają odrębne regulaminy.

Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana w następujący sposób:
- Tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu

Alior Bank 17 2490 0005 0000 4530 6784 7105 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


5. Rejestracja i logowanie 
Sklep oferuje drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie Sklepu internetowego.
Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu
we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz aktualizacji udostępnionych danych osobowych.


Do założenia konta w Sklepie internetowym koniecznym jest naciśnięcie na stronie Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja”.

Koniecznym do zarejestrowania konta w Sklepie internetowym jest wypełnienie formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. Aby dokonać rejestracji konta niezbędnym jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zakładaniu konta.

Umowę o świadczenie usługi konta Klienta można wypowiedzieć w każdej chwili, bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby wypowiedzieć umowę Klient może w szczególności przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pollenasklep.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy: „Kleks Piotr Bielasty” ul. Powstańców Wlkp. 16 63 - 500 Ostrzeszów wskazany w niniejszym Regulaminie, prośby usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), która służyła do rejestracji konta.

„Kleks Piotr Bielasty” prowadząca Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

„Kleks Piotr Bielasty” prowadzący Sklep może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przy rejestracji konta w Sklepie internetowym.

6. Składanie i realizacja zamówień
Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.pollena.com.pl. dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Klient może przeglądać Towar znajdujący się w asortymencie Sklepu, a także składać zamówienia bez konieczności rejestrowania Konta Klienta, o którym mowa w punkcie 5 Regulaminu.

Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia. 

Podstawowym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych i adresowych wskazanych w formularzu zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. Do złożenia zmówienia niezbędnym jest również podanie numeru kontaktowego do Klienta.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać następujących czynności: dokonać wyboru Towaru, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy (adres dostawy i faktury/dokumentu mogą być różne), sposobu płatności, wypełnić formularz zamówienia, następnie zatwierdzić zamówienie; potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e-mail Klienta dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za towary oraz opłat za dostawę towarów na rachunek bankowy Sklepu.

Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.

Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: GLS, Paczkomaty InPost w ciągu 7 dni roboczych; na życzenie Klienta możliwy jest odbiór osobisty w magazynie sklepu pod adresem: 63-500 Myje ul. Irysowa 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

W okresie trwania ogłoszonej pandemii czas realizacji dostawy zostaje wydłużony z 7 do 30 dni roboczych.

W celu odbioru zamówionego towaru w magazynie „Kleks Piotr Bielasty”, Klient przedstawi numer zamówienia, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.

Zamówiony towar, gotowy do odbioru w magazynie „Kleks Piotr Bielasty”, pozostaje gotowy do odbioru przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w magazynie „Kleks Piotr Bielasty” za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail).

W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w magazynie „Kleks Piotr Bielasty” we wskazanym powyżej terminie „Kleks Piotr Bielasty”ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. „Kleks Piotr Bielasty” może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego powyżej.

Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności za Towar oraz koszt dostawy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.

Brak otrzymania płatności za Towar oraz koszt dostawy na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 7 dni od dnia założenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może ponownie złożyć Zamówienie.

W przypadku gdy Zamówienie dotyczy Towaru dostępnego w magazynie Sklepu, Towar wysyłany jest w terminie 1 – 3 dni roboczych, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty przez Sprzedawcę (przy wyborze tradycyjnego przelewu bankowego), a w terminie 1 – 3 dnia roboczych, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego (przy przelewie elektronicznym).

W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

Wszelkie informacje dotyczące procesu zakupów w Sklepie dostępne są w Biurze Obsługi Sklepu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem tel. 726203003 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@pollenasklep.pl

7. Sposób i termin dostawy
Towary zamówione w Sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

O wysłaniu przesyłki Towaru Klient zostanie powiadomiony droga e-mailową.

W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.

Informujemy, że kurier GLS podczas pierwszej próby dostawy w momencie kiedy nie zastanie odbiorcy pod adresem dostawy przekazuje paczki do punktu ParcelShop. Pod linkiem można wyszukać najbliższy punkt: Punkty ParcelShop
Jednocześnie przypominamy, ze istnieje możliwość przekierowania przesyłki lub zmiany opcji dostawy: kliknij po więcej informacji.8. Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa.

Powyżej wskazane prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w stosunku do Zamówień Towarów dostępnych aktualnie w magazynie Sklepu.

Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: „Kleks Piotr Bielasty” ul.Irysowa 18 63 - 500 Myje z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pollenasklep.pl. 

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego Towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w zawieraniu Umowy sprzedaży, Kupujący może wyrazić zgodę na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru.

Art. 38. prawa konsumenta punkt 5 

Stan prawny aktualny na dzień: 18.10.2023 Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


9. Reklamacje
Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych
i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar na adres : „Kleks Piotr Bielasty” ul. Irysowa 18 Myje 63-500 Ostrzeszów ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.

Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:
a) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji.
O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie
z danymi podanymi w reklamacji.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
d) Konsument może korzystać z alternatywnej, pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą w naszym sklepie internetowym umową. Platforma znajduje się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej stanowiący pierwszy punku kontaktu to: sklep@pollenasklep.pl

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

11. Dane osobowe i polityka prywatności 

Administratorem danych osobowych (ADO) podanych przez Klientów przy rejestracji, składaniu zamówienia jest „Kleks Piotr Bielasty” z siedzibą w Ostrzeszowie (63 – 500) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, NIP 9840015563, REGON 016908023 „Kleks Piotr Bielasty” 

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych i polityki prywatności kierować na adres: sklep@pollenasklep.pl

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mail) lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

Dane osobowe nie są udostępniane osobą trzecim. W przypadku jednak Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sklep przekazuje dane podmiotom biorących udział w realizacji złożonego zamówienia celem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru, tj. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie ul. Tęczowa 10 (62 – 052 Komorniki) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005009 oraz InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (30 – 624) ul. Malborska 130 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536554. Sklep przekazuje również dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu j ej odwołania.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu:Kleks Piotr Bielasty”ul. Irysowa 18, 63 - 500 Myje, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu na adres:sklep@pollenasklep.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określnych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy Sprzedaży.

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies
to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane
w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy.
Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika. 

Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawią swoją przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego. Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w polityce prywatnosci, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://pollena.com.pl/content/6-polityka-prywatnosci.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Klient chcąc otrzymywać newsletter musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez „Kleks Piotr Bielasty” ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 - 500 Ostrzeszów w celu otrzymywania newslettera, reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na wskazany przez siebie adres e-mail.

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach „Kleks Piotr Bielasty” ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 - 500 Ostrzeszów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez „Kleks Piotr Bielasty” ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 - 500 Ostrzeszów na stronie internetowej.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

  1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
    - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
    - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

  2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

    - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.


12. Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
z ważnych przyczyn w szczególność związanych ze zmianą przepisów prawa; zmianą sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sprzedawca podaje, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin a także zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub
w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.