Darmowa dostawa już od 160 zł!
Do każdego zamówienia próbki GRATIS!
                                                    
Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest "POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie (63 – 500) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych i polityki prywatności kierować na adres: rodo@pollena.com.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach marketingowych, w tym wysyłaniu newslettera. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapoznaj się z regulaminem strony