Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007