Bardzo cenimy sobie opinie naszych Klientów. Wraz z uruchomieniem naszego nowego serwisu mają Państwo okazję dodać swoją opinię na temat naszych produktów.

Chcielibyśmy zachęcić do podzielenia się opiniami o naszych produktach. Każda osoba której recenzja pojawi się na naszej stronie otrzyma KUPON RABATOWY 5% do zrealizowania w naszym e-sklepie na stronie www. pollena.com.pl.

INSTRUKCJA DODANIA OPINII:

1. Znajdź produkt w naszym katalogu, który chcesz zrecenzować i kliknij w zakładkę "Opinie"

2. Wypełnij formularz i wyślij swoją opinię.

WARUNKI I ZASADY UMIESZCZANIA OPINII ORAZ OTRZYMANIA KODÓW RABATOWYCH:
1. Do zamieszczania Opinii uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym klientem e-sklepu. Osoby niezarejestrowane mogą jedynie przeglądać Opinie.
2. Opinie zamieszczane są przez Klientów za pomocą wybranego przez nich Pseudonimu (nick). Pseudonim (nick) nie może naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Pollena sp. z o. o. sp. k uzna, że wybrany przez Klienta Pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.
3. Zamieszczanie Opinii odbywa się za pomocą Formularza. W celu zamieszczania Opinii należy wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Klient może także wypełnić pola oznaczone jako nieobowiązkowe.
4. Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.
5. Klient, zamieszczając Opinie w Serwisie zapewnia i oświadcza, że Opinie:
a. są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);
b. są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
c. nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.
6. Klient zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:
a. świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących;
b. naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa do publikacji lub prywatności;
c. naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
d. posiadających charakter zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę;
e. nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Produktów;
f. zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki;

7. "Pollena" Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o. o. sp.k zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii naruszających w.w. regulamin.
8. "Pollena" Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o. o. sp.k zobowiązuje się do przekazania kodu rabatowego 5% na adres e-mail podany przy rejestracji konta w e-sklepie pollena.com.pl.
9. Zarejestrowany klient może dodać dowolną ilość opinii w czasie trwania akcji.
10. Recenzent może otrzymać jeden kod rabatowy w miesiącu bez względu na ilość dodanych w tym czasie opinii.
11. Kod rabatowy recenzent otrzyma w ciągu 7 dni roboczych od momentu publikacji opinii.
12. Otrzymany kod rabatowy aktywny będzie 2 tygodnie od momentu jego wygenerowania.